Lesgeven

Fluitles geven:

•  individueel en groepsles
•  jong en oud
•  beginners en gevorderden

Wat biedt it:

•  Alle lessen worden van een piano begeleiding voorzien
•  Pianobegeleidingen kunnen worden opgenomen om thuis mee te oefenen
•  Opnames maken en eventueel bewerken
(klassiek zowel als licht repertoire)
•  Het organiseren van voorspeelavonden en concertjes
•  Theoretische kennis

Ensembles coachen
Overal in Nederland maken mensen in verschillende samenstellingen muziek.
Ik zou deze muziek ensembles graag coachen, d.w.z.:

•  Beter leren samenspelen
•  Met hen zoeken naar nieuw repertoire

•  Mogelijkheid creëren tot het geven van een uitvoering

•  Muziekstukken bewerken waardoor het wel speelbaar is
•  Door de samenstelling te wijzigen de mogelijkheid van nieuw repertoire te
   bieden

Begeleiden
Veel muziekdocenten zijn minder handig in het spelen van piano begeleidingen.

Geen probleem! Dat los ik voor ze op.